Οι 11 ασφαλίσεις που πρέπει να έχει μία μικρή επιχείρηση

  • Home
  • News
  • Οι 11 ασφαλίσεις που πρέπει να έχει μία μικρή επιχείρηση

Αναμφίβολα το να διοικεί κανείς μία επιχείρηση τον καθιστά υπεύθυνο για τις αποφάσεις που καθορίζουν την εξέλιξή της και τις δικλείδες που δημιουργεί για τη βιωσιμότητά της. Μία εξ αυτών είναι και η ασφαλιστική της προστασία, μέσω της οποίας μετά από μία ασφαλισμένη ζημιά η επιχείρηση θα αποζημιωθεί και θα μπορέσει να αποκαταστήσει πιο άμεσα τη λειτουργία της. Σύμφωνα με το Forbes οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συγκεκριμένες ασφαλιστικές καλύψεις: 1. Γενική Αστική Ευθύνη: Κάθε επιχείρηση, ακόμη και εάν η έδρα της είναι το σπίτι σας πρέπει να έχει ασφάλιση αστικής ευθύνης. Η κάλυψη παρέχει προστασία και αποζημίωση σε περίπτωση που κάποιος από τους υπαλλήλους σας ή εξαιτίας των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας προκαλέσετε σε τρίτους τραυματισμό ή υλικές ζημιές. 2. Ασφάλιση Περιουσίας: Εάν είστε ιδιοκτήτης κτιρίου ή έχετε ατομική επιχείρηση ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού γραφείου, ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανημάτων, εργαλείων πρέπει να σκεφτείτε πως θα τα προστατεύσετε από πυρκαγιά, βανδαλισμό, κλοπή, εισροή υδάτων κλπ. Μπορείτε επίσης με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο να καλύψετε και το ενδεχόμενο διακοπής εργασιών. 3. Business owner’s policy (BOP): Πρόκειται για ένα πακέτο υπηρεσιών πλήρους ασφάλισης του ιδιοκτήτη επιχείρησης που περιλαμβάνει συνήθως καλύψεις για την διακοπή εργασιών, την ασφάλιση περιουσίας, την ασφάλιση των οχημάτων της επιχείρησης, της αστικής ευθύνης κ.λπ. Με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησής σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πολυασφαλιστήριο με βάση τις ανάγκες σας και να εξοικονομήσετε χρήματα. 4. Ασφάλιση Εταιρικών Οχημάτων: Η σωστή κάλυψη των οχημάτων της εταιρείας σας ότι τύπος οχήματος και εάν είναι πάιζει σημαντικό ρόλο για την επιχείρησή σας. Μην ξεχνάτε ότι τα οχήματά σας που μπορεί να μεταφέρουν προιόντα, εργαζόμενους ή να κάνουν εργασίες είναι σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησής σας. . 5. Αποζημίωση από ατύχημα: Καλύψτε το ενδεχόμενο να συμβεί στους εργαζόμενους-εργάτες σας κάποιο ατύχημα. Στην ουσία με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα εξασφαλίσετε την κάλυψη μισθών και ιατροφαρμακευτικές παροχές σε όσους έχουν τραυματιστεί ενώ εργάζονται. Σε αντάλλαγμα αυτών των παροχών, ο εργαζόμενος παραιτείται των δικαιωμάτων του να μην μηνύσει τον εργοδότη του για το περιστατικό. Ως ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ασφαλιστική αποζημίωση των εργαζομένων, διότι προστατεύει τον εαυτό σας και την εταιρεία σας από νομικές διαμάχες που μπορεί να κρατήσουν χρόνια 6. Επαγγελματική Αστική Ευθύνη: Σας προστατεύει από λάθη και παραλείψεις κατά την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας που μπορεί να προκάλεσαν ζημιά σε τρίτους. Μια ενέργεια που δεν έγινε σωστά ή μία λανθασμένη απόφαση μπορεί να σας στοιχίσει ακριβά και να οδηγήσει σε αποζημιώσεις. Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης αφορά όλους τους επαγγελματίες από δικηγόρους, λογιστές και συμβούλους μέχρι ασφαλιστικούς πράκτορες, κομμωτήρια και παρόχους τεχνολογίας. 7. Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών: Αφορά τα στελέχη και τα μέλη του ΔΣ μίας επιχείρησης, καλύπτοντας κατά κύριο λόγο τη διοικητική ευθύνη έναντι απαιτήσεων τρίτων όπως είναι οι προμηθευτές ή οι πελάτες μίας εταιρείας. 8. Data Breach: Οι επιχειρήσεις που τηρούν προσωπικά δεδομένα πελατών είναι υπεύθυνες για την προστασία των πελατών τους. Από το Μάιο του 2018 ο Νέος Κανονισμός που τίθεται σε ισχύ στην Ευρώπη προβλέπει βαρύτατα πρόστιμα σε περιπτώσεις που υπάρχει απώλεια ευαίσθητων πληροφοριών. 9. Ασφάλιση Κατοικίας: Είτε η κατοικία σας είναι δηλωμένη και σαν έδρα της επιχείρησής σας είτε όχι το να έχετε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την ασφάλιση του σπιτιού σας είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλίσετε ότι μετά από ένα σεισμό ή μία φωτιά ή οποιαδήποτε ασφαλισμένη ζημιά θα μπορέσετε να το ξαναφτιάξετε. 10. Ασφαλιστικές Κατοικίας για Ενοικιαστή: Μπορείτε να ασφαλιστείτε και στην περίπτωση που νοικιάζετε. 11. Ασφάλιση Ζωής: Απευθύνεται στους ανθρώπους που θέλουν να εξασφαλίσουν τους οικείους και την οικογένεια τους σε περίπτωση που φύγουν από τη ζωή ή υποστούν μόνιμη ανικανότητα.