Λοιποί Κλάδοι

CTheofanous-Icons

Ασφαλιση προσωπικών ατυχημάτων

Η ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων προσφέρει ωφελήματα για θάνατο, μόνιμη ανικανότητα και ιατρικά έξοδα που προκαλούνται από τυχαίο τραυματισμό ή ακόμη και ασθένεια.

CTheofanous-Icons

Ασφάλειες μεταφορών

Το πρόγραμμα καλύπτει ζημιές ή απώλειες που μπορούν να συμβούν κατα την μεταφορά εμπορευμάτων. Αφορά δηλαδή απώλειες που έχουν σχέση με ένα θαλάσσιο, ή χερσαίο ή και αεροπορικό ταξίδι.

CTheofanous-Icons

Ασφάλιση κατα παντος κινδύνου εργολαβων

Η ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργολάβων είναι μια ασφάλιση για οποιαδήποτε κατασκευή οικοδομικού έργου, που παρέχει εκτεταμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο για ζημιές κατά την ανέγερση, τη διαμόρφωση του εργοταξίου και / ή στις δομικές μηχανές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του εκάστοτε έργου, όσο και για απαιτήσεις τρίτων συνεπεία υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών, που επέρχονται κατά την εκτέλεση του έργου.

CTheofanous-Icons

Ασφάλιση ταξιδιου

Η ασφάλιση ταξιδιού άρχισε να διαδίδεται στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια και προσφέρεται σε άτομα που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για αναψυχή ή για επαγγελματικούς σκοπούς. Το συμβόλαιο, μπορεί να είναι ατομικό ή ομαδικό και καλύπτει τον ασφαλισμένο για διάφορους κινδύνους που συντρέχουν από ένα ταξίδι.

CTheofanous-Icons

Ασφάλειες πυρός

Το συμβόλαιο πυρός προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη εναντίων των κινδύνων απώλειας, καταστροφής ή ζημιάς στην ασφαλισμένη περιουσία

CTheofanous-Icons

Ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

CTheofanous-Icons

Ασφάλιση αλλοδαπών

Ψάχνετε λύση στο πρόβλημα σας;

Για ερωτήσεις και αιτήματα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Διεύθυνση

173, Λεωφόρος Τάσου Παπαδόπουλου, Πάφος 8025

Τηλέφωνο

(+357) 26 2571607
(+357) 99 483516

Ηλ. Ταχυδρομείο

info@ctheofanous.com